D

Нормативно-правові документи

 1. Закон України Про освіту

 2. Закон України Про повну загальну середню освіту

 3. Закон України Про дошкільну освіту

 4. Закон України Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

 5. Закон України Про позашкільну освіту
 6. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 7. ЩОДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 8. Наказ МОН від 25 червня 2018 р. "Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1028/32480)
 9. Наказ МОН від 07 грудня 2018 р. "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. № 8/32979)
 10. Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти
 11. Новий Державний стандарт дошкільної освіти
 12. Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році

  Лист МОН № 1/9-404 від 09.08.21 року

 13. Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”