D

Доступ до публічної інформації

 

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на отримання публічної інформації подається в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі і повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

спосіб отримання інформації;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

 

Поштова адреса:

Відділ освіти Токмацької міської ради

вул. Василя Вишиваного, 272/79

м. Токмак

Запорізька обл.

Телефон: (06178) 2-25-78, (06178) 2-78-41

Адреса електронної пошти: viddilosvity.tokmak@gmail.com